משלוח חינם ברכישה מעל 300₪ | מבצע לפסח - 20% הנחה עם קוד קופון :POP20

מדיניות פרטיות

צוות Poparts.co.il מכבד את פרטיות לקוחותיו והמשתמשים בשירותיו ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה.

הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שהחברה אוספת אודותיך ואת השימושים במידע זה בעזרת אתרי האינטרנט של החברה, דפי מכירה/נחיתה ואתרים שונים אחרים

 • כל הנתונים שיימסרו על ידך עקב השימוש באתר ו/או בדפי מכירה/נחיתה ו/או בשירותים נלווים להם, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, לרבות בעת הרשמה לרשומות הדיוור וביקור באתרים, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של החברה ו/או מי מטעמה או עבורה, בארץ ובחו”ל.
 • מוצרי האתר מיועדים בעיקרם למשתמשים מעל גיל 18. ככל שתתאפשר גישה למוצר מסוים למשתמשים בגילאים נמוכים מ- 18, על משתמשים אלו לקבל הסכמה של אחד הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, טרם השימוש במוצרים ומסירת פרטים אישיים במסגרתם. החברה רשאית ועשויה לנקוט באמצעי אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אפיון נתוני משתמשים על מנת לוודא ו/או לאמת זהות משתמשים המשתמשים במוצרים השונים ולשם מניעת הונאות, תרמיות והתחזויות.
 • ידוע לך והנך מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש במידע לצורך ניתוח נתונים ו/או קבלת החלטות , לרבות באמצעות צד ג’. כמו כן הנך מסכים ומאשר שהחברה תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיו ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית, והכל בכפוף להוראות כל דין.
 • החברה רשאית לעבד ולאפיין את המידע שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך, לרבות באמצעות מי מטעמו. תוצרי עיבוד המידע על ידי החברה עשויים לשמש כדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין או צורך בהם, מעת לעת, והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין.
 • כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות הרשמתך באתרים, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ובכפוף לחובות ואו דרישות חוקיות או רגולטוריות החלות על החברה.
 • בין היתר האתרים שבבעלות החברה נעזרים בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels, Web Beacons, ובטכנולוגיות אחסון אחרות (להלן יחדיו “Cookies”), לשם איסוף או קבלת מידע בשירותים המקוונים או לשם הצגה והנגשת מידע ממוקד בהם או באתרים אחרים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך, ועל מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך, לרבות לצורך ניתוח נתונים פילוח והתאמת מודעות, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור.
 • בשימוש באתרים שלנו עשוי להתבצע שימוש ב- Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבותGoogle Analytics, ReCaptcha AppsFlyer, Firebase, Facebook Pixels, LinkedIn, בנוסף לשירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון גוגל, פייסבוק ולינקד-אין, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events), לשם מיקוד פרסומות למשתמשים וקהלים, לביצוע פעולות בערוצים דיגיטליים ולזיהוי דפוסי שימוש, באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה. ה- Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שנתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה – IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לחברה, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודותיך, וכן לשם מניעת הונאות, התחזויות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי האתר השונים עבורך.
 • למידע נוסף על השימוש ב- “Cookies”, אנא עיין בכתובות האתרים הבאות:
  www.google.com/policies/technologies/types; או https://www.google.com/policies/privacy ; ל- www.facebook.com/policies/cookies ; ל- https://www.appsflyer.com/product/data-privacy, ול- https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
  במידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:
  https://www.aboutads.info/choices או- https://www.youronlinechoices.eu ‎ ולהסיר את עצמך מהשירותים הנבחרים.
  כמו כן, באפשרותך לערוך את העדפותיך בנוגע לכלים ולשירותים של גוגל דרך: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout וגם: https://adssettings.google.com
  עוד יובהר כי באפשרותך בכל עת גם לעדכן או לשנות את הגדרות מכשירך/מחשבך ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא ייפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות מכשירך כאמור הינו באחריותך בלבד. כמו כן, תוכל אף להסיר עצמך משימוש ב- Google analytics ובשירותי צד ג’ אחרים כמפורט לעיל, על-פי תנאיהם, ולהגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליך מגוגל, פייסבוק, לינקדאין ואחרים דרך הגדרות המשתמש שלך ישירות באתריהם. כך לדוגמה, באתר הפייסבוק שלך, תוכל לגשת להגדרות הפרופיל שלך: – הגדרות ופרטיות – הגדרות – המידע שלך בפייסבוק – פעילות מחוץ לפייסבוק (שם תוכל לנהל את המידע המשותף של פייסבוק ושל לקוחותיה העסקיים, לפי בחירתך).
  בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו ולתנאי השירותים המפורטים בה, אתה מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן.
 • בעת השימוש בשירותים, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שיתאפשר לך לעשות שימוש בקישור לאתרים או שירותים נוספים, אם תבחר לעשות בהם שימוש ומרגע שימוש זה, תהיה כפוף לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של האתרים/עמודים/אפליקציות אלה. מובהר כי בכל מקרה שתבחר להשתמש ו/או להוריד ו/או להתקין אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים שהשימוש בשירותים התממשק איתם, לא תהיה לנו שליטה על תנאי מדיניות הפרטיות של אותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים והאחריות המלאה על שימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים הינה עליך. מומלץ לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אלו לפני תחילת השימוש בהם. כך לדוגמא, תוכל למצוא פרטים בנוגע למדיניות Facebook בקישור הבא: https://www.facebook.com/policy.php
 • מובהר, כי נוסף על הצהרת פרטיות זו, יחולו על השירותים ו/או המוצרים גם ההיבטים המשפטיים וכל תקנון שימוש נוסף – ככל שקיים, וכן כל המסמכים שחתמת עם החברה.
 • תעודת SSL והצפנת נתוני תקשורת
 • באתר Poparts.co.il מותקנת תעודת SSL להצפנת תעבורת לקוח ופרטי כרטיסי אשראי וזאת כדי למנוע ציתות, שינוי או זיוף של המידע פרטי, חסוי וסודי של הלקוח.
 • תקן PCI DSS Level 1
 • האתר עומד בתקן אבטחה pci-dss, תקן לאבטחת כרטיסי אשראי ומניעת גנבות פרטי אשראי בעת שימוש באתר Poparts.co.il. מסוף הסליקה הינו של יעדשריג (להלן “חברת הסליקה”) והסולק הינו משולם פתרונות תשלום בע”מ (“משולם”).
 • פרטי הלקוח (להלן “פרטי הלקוח”) נשמרים במערכת; פרטי הלקוח שאנו שומרים כוללים שם לקוח, מספר טלפון, דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח ופרטים כלליים נוספים. את פרטי האשראי (להלן “פרטי כרטיס אשראי”) של הלקוח איננו שומרים במערכת; פרטים אלו נמחקים מייד לאחר אישור העסקה. השימוש שלך בשירותים ובמוצרים שלנו הינו בכפוף גם לתנאי השימוש וההגבלות שלנו.
 • 3. תקשורת אלקטרונית
 • הינך מסכים לקבל מאיתנו הודעות בדואר אלקטרוני. אתה מצהיר שהינך מסכים לכל התנאים וההגבלות של האתר, ולקבל ההודעות דרך אמצעי התקשורת השונים לרבות דואר האלקטרוני.
 • בהצטרפותך, הינך מסכים לקבל הודעות פרסומיות ב-WhatsApp ו/או באימייל ו/או ב-SMS לנייד. הסכמתך אינה תנאי לרכישת מוצרים או שירותים מPoparts.co.il-. הינך מאשר שהינך מעל גיל 18 שנים; והינך בעל החשבון או שיש לך הרשאה של בעל החשבון לרשום את מספר הטלפון הנייד תחת חשבונך. הינך רשאי לבטל את הסכמתך לקבל הודעות SMS מאיתנו בכל עת.
 • .בברכה, צוות פופארטס (Poparts.co.il)
עגלת קניות
התחבר

אין לך חשבון עדיין?

התחילו להקליד כדי לראות מוצרים שאתם מחפשים.
החשבון שלי
0 פריטים סל קניות
חנות
דילוג לתוכן